plattelandseducatie

Plattelandseducatie

Kinder- en stadsboerderijen zijn voor veel (stads)kinderen de enige plek waar ze in contact kunnen komen met boerderijdieren. Daar kunnen ze boerderijdieren zien, ruiken en aaien en het kraaien van een haan, het blaten van een schaap en het balken van een ezel horen. Op de Ouwendorperhoeve willen wij leerlingen van de basisschool in contact brengen met de boerderij en haar dieren. We willen ze kennis laten maken met verschillende diersoorten, maar ook de verschillen binnen de diersoorten laten ontdekken.

Er is aandacht voor het gedrag van de dieren en voor een respectvolle omgang met de dieren. Op de Ouwendorperhoeve laten wij een stukje zien van de rol van boerderijdieren in de voedselproductie in de vorm van onze schapenmelkerij en kaasmakerij. Dit levend erfgoed draagt een stuk geschiedenis in zich mee. Zo krijgen leerlingen van de basisschool niet alleen natuur- en milieueducatie, maar ook cultuureducatie.

Het lesmateriaal dat wij aanbieden kan de lessen uit de wereldoriŽntatiemethoden, die op de basisschool gebruikt worden, vervangen en het sluit aan bij een aantal specifieke kerndoelen van het basisonderwijs. Graag wisselen wij met u van gedachte over uw specifieke en wensen en onze mogelijkheden.Terug